Monday, August 21, 2017

Các câu hỏi Tự luận thuế GTGT đã thi


Thời gian ôn không phải còn quá dài cũng không phải quá ngắn, nhưng nếu như chúng ta chỉ biết đọc, đọc và đọc không có chọn lọc kiến thức thì thật là khó khăn đúng không? Trong bài viết này tôi tổng hợp lại một số vấn đề liên quan tới thuế GTGT mà trong kỳ thi công chức thuế những năm trước đã ra và có thể ra, đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi có thể là chính xác, nhưng cũng có thể không? Nhưng với một người cũng thường xuyên tiếp xúc với việc ra đề thi nhưng đương nhiên chỉ trong phạm vi nhỏ là 1 trường đại học thì tôi nghĩ vấn đề nào là trọng tâm có xác suất ra sẽ cao hơn. Các bạn có thể tham khảo trong bài viết sau:

Câu 1: (Đã thi năm 2014) Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, anh (chị) hãy trình bày điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào?
Câu 2: (Đã thi năm 2014) Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiên hành, anh (chị) hãy cho biết mức thuế suất GTGT 0% được áp dụng với các hàng hóa, dịch vụ nào? Ý nghĩa của việc áp dụng mức thuế suất GTGT 0%?
Câu 3: (Đã thi năm 2014) Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, cho biết:
1/ Thuế GTGT là gì?
2/ Những điểm khác biệt căn bản của 2 phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT?
Câu 4: (Đã thi năm 2014) Qua nghiên cứu luật thuế GTGT hiện hành, anh (chị) hãy cho biết:
1/ Trường hợp áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%?
2/ Thế nào là hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu?
Câu 5: (Đã thi năm 2014) Qua nghiên cứu luật thuế GTGT hiện hành, anh (chị) hãy cho biết:
1/ Nêu 10 trường hợp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT?
2/ Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đối tượng không chịu thuế GTGT có được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào không?
Câu 6: Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, anh (chị) hãy cho biết:
1/ Thuế GTGT là gì? Đặc điểm của thuế GTGT?
2/ Điều kiện khấu trừ thuế GTGT?
Câu 7: Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, anh (chị) hãy cho biết mặt hàng nào được áp dụng thuế suất GTGT 0%, mặt hàng nào không phải đối tượng chịu thuế GTGT? Hãy phân biệt hai trường hợp này
Câu 8: Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, anh (chị) hãy cho biết điều kiện miễn thuế, hoàn thuế GTGT?
Câu 9: Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT hiện hành, anh (chị) hãy cho biết thời gian nộp thuế, thời gian nộp tờ khai thuế GTGT?

No comments: