Monday, November 13, 2017

Kết quả thi vòng 2 công chức thuế 2017 chính thức bao giờ có?

Kết quả thi vòng 2 công chức thuế  2017 chính thức bao giờ có? là một trong những câu hỏi mà nhiều bạn hỏi chúng tôi trong thời gian vừa qua.  Thời gian có kết quả thi công chức thuế chính thức vòng cuối thường được công bố vào tháng 11-12 . Sau đó quyết định cuối cùng thường vào tháng 1 của năm kế tiếp để ra tết âm lịch các bạn đi làm.
Kết quả thi vòng 2 công chức thuế chính thức thuế hiện chưa có- lịch thi ngân hàn nhà nước đã cóHiện nay kết quả công chức kho bạc nhà nước đã có . Tuy nhiên kết quả phúc khảo cuối cùng chưa được công bố.

Thông thường kết quả kho bạc thường đến sớm hơn thuế. Do việc chấm thi bên kho bạc nhà nước được thực hiện nhanh hơn, số thí sinh tham dự cũng ít hơn nhiều lần so với thi công chức thuế.

Kết quả thi công chức thuế vòng 2 sẽ sớm được cập nhập trong thời gian tới gửi tới các độc giả. Trong thời gian này các bạn sẽ tập trung ôn thi vào ngân hàng nhà nước. Kinh nghiệm ôn thi ngân hàng nhà nước các bạn có thể xem tại đây

No comments: