Monday, November 13, 2017

Mẫu đề thi tuyển nghiệp vụ kế toán điển hình vào các công ty tư nhân

Với vị trí kế toán, nhà tuyển dụng thường có một bài test nhỏ thời gian khoảng 60’ nhằm đánh giá trình độ, năng lực của ứng viên, vượt qua bài kiểm tra này bạn mới có cơ hội tham gia phỏng vấn. Xin chia sẻ cùng bạn đề thi tuyển nghiệp vụ tại một công ty dịch vụ kế toán nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công!
Mẫu đề thi tuyển nghiệp vụ kế toán điển hình

ĐỀ THI TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN
Thời gian làm bài: 60 phút
Câu 1. Bạn hãy nêu ngắn gọn những phẩm chất mà kế toán viên cần phải có? Bạn hãy tự đánh giá bản thân dựa trên những phẩm chất mà bạn đã đưa ra? Nếu trở thành kế toán tổng hợp cho một công ty, bạn cần phải làm các công việc gì để tối ưu lợi nhuận và tối ưu thuế cho công ty?
Câu 2. Bạn hãy nêu các tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu bán hàng hóa và TSCĐ hữu hình theo quy định tại chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Câu 3. Bạn hãy cho biết thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phải đảm bảo các điều kiện gì theo quy định hiện hành? Thời hạn kê khai để khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ? Trình tự, thủ tục kê khai và nộp thuế GTGT hàng tháng được thực hiện như thế nào?
Câu 4. Giả sử bạn là kế toán viên của công ty WATA, bạn hãy tính thuế TNCN phải khấu trừ hàng tháng theo quy định thuế TNCN hiện hành của ông X, là giám đốc của công ty WATA: Ông X là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương hàng tháng sau khi đã trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc là 40 triệu VNĐ và ông X đang nuôi hai con đẻ dưới 18 tuổi. Khoản thu nhập ông X nhận được là khoản thu nhập trước thuế.
Câu 5. Giả sử bạn là kế toán viên của công ty WATA, các bạn hãy tính toán và định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh của công ty WATA trong quý 1 năm 2014 như sau:
1. Nhận được giấy báo ngân hàng và chấp nhận thanh toán của công ty AK về số sản phẩm gửi bán kì trước theo hóa đơn GTGT giá bán bao gồm thuế GTGT 924.000.000 VNĐ, thuế suất GTGT của sản phẩm này là 10%. Giá vốn lô hàng là 740.000.000 VNĐ.
2. Xuất bán cho công ty AX một lô sản phẩm theo hóa đơn GTGT giá bán chưa có thuế là 531.000.000 VNĐ, thuế GTGT 10%, 50% số tiền hàng đã thu bằng séc nộp vào ngân hàng (đã báo có), giá vốn lô hàng là 450.000.000 VNĐ.
3. Mua nguyên liệu của công ty AC theo hóa đơn GTGT giá mua chưa có thuế là: 50.000.000 VNĐ, thuế GTGT 10%, tiền mua hàng thanh toán bằng tiền mặt. Khi kiểm nhận phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân một lượng trị giá: 5.000.000 VNĐ. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt theo hóa đơn là 1.560.000 VNĐ đã bao gồm thuế GTGT 10%.
4. Mua 01 bộ máy tính chưa thanh toán từ công ty TA theo hóa đơn GTGT giá mua chưa có thuế là 22.000.000 VNĐ. Bộ máy tính được bàn giao cho phó giám đốc công ty sử dụng vào ngày 01/03/2014.
5. Nhượng bán một ô tô Toyota Camry 4 chỗ đang sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp. Nguyên giá: 1.250.000.000 VNĐ, đã khấu hao 580.000.000 VNĐ, giá bán chưa có thuế GTGT 650.000.000 VNĐ, thuế GTGT 10% và khách hàng đã thanh toán chuyển khoản. Chi phí bán đã trả bằng tiền mặt: 21.900.000 VNĐ đã gồm thuế GTGT 10%.
6. Thu nhập tính thuế TNDN của công ty WATA trong quý 1 năm 2014 là 120.000.000 VNĐ. Thuế suất thuế TNDN áp dụng theo mức thuế suất phổ thông quy định tại thời điểm phát sinh.

No comments: