Friday, November 17, 2017

VOUCHER CÓ MỆNH GIÁ - CÁCH LẬP HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ VÀ HẠCH TOÁN

Posted by:   on   0 Comments

“Khi công ty mua voucher 100k của Coop Mart để mừng sinh nhật cho nhân viên công ty thì bên Coop Mart lại không xuất hóa đơn VAT. Trong khi đó công ty mình kinh doanh nhà hàng và có phát hành voucher cho khách, vậy khi hoàn thành cung cấp dịch vụ, công ty mình lập hóa đơn VAT và có phải phản ánh voucher luôn không ???”


Đây là một trong những tình huống nhiều DN chia sẻ với tôi trong thời gian gần đây. Tôi xin có một số gợi ý nhỏ nếu DN các bạn cũng đang có hoạt động bán hàng và phát hành voucher có mệnh giá nhằm thúc đẩy DN tiêu thụ như trên. Các vấn đề thảo luận:

1/ Khi phát hành Voucher cho khách, DN đã phải lập hóa đơn chưa?
Voucher có mệnh giá thực chất là một hình thức khuyến mại thông qua chiết khấu thanh toán hay giảm giá hàng bán được quy định tại Luật thương mại và Nghị định 37/2016/NĐ-CP. Khi doanh nghiệp phát hành voucher cho khách hàng, tức là khách hàng mới nhận voucher và chưa sử dụng voucher để mua hàng hóa dịch vụ thì doanh nghiệp chưa phải lập hóa đơn GTGT vì chưa phát sinh hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của Doanh nghiệp.
Khi khách hàng sử dụng voucher để mua hàng hóa dịch vụ của DN thì DN cần lập hóa đơn GTGT tại thời điểm xuất bán hàng hóa (như Coop Mart) hoặc hoàn thành cung ứng dịch vụ ăn uống (Đối với DN trong tình huống trên – Nhà hàng) theo Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC; Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC.
Về giá trị voucher, phần mệnh giá trên voucher cần được phản ánh trên hóa đơn theo quy định tại khoản 2.5 PL 04 TT 39/2014/TT-BTC:
“2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức giảm giá hàng bán hay chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.
Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”
Vậy, tại thời điểm phát hành voucher cho khách hàng, doanh nghiệp chưa phải lập hóa đơn GTGT. Nhưng khi khách hàng sử dụng voucher để mua hàng hóa dịch vụ của DN thì DN cần lập hóa đơn GTGT theo các quy định trên.

2/ Cách lập hóa đơn khi khách hàng sử dụng voucher để thanh toán như thế nào?
Như vây, khi khách hàng sử dụng voucher để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, DN cần lập hóa đơn. Như đã phân tích ở trên, voucher được khách hàng sử dụng để thanh toán được xem như một khoản giảm giá hay chiết khấu thương mại DN các bạn dành cho khách hàng.
Căn cứ quy định tại khoản 2.5 PL 04 TT 39/2014/TT/BTC, DN có thể lập hóa đơn như sau:
Ví dụ một DN thương mại ABC chuyên kinh doanh mặt hàng máy sưởi. Nhân dịp mùa đông sắp tới, để thúc đẩy hoạt động bán hàng, DN đã phát hành voucher cho khách hàng. Một khách hàng X sử dụng voucher, mệnh giá 100.000 đồng khi thanh toán tiền mua 01 máy sưởi dầu, với giá bán chưa có thuế GTGT là 3.800.000 đồng, giá vốn hàng xuất bán = 3.200.000 đồng. DN này lập hóa đơn như ảnh đính kèm.

3/. Hạch toán khi khách hàng sử dung voucher như thế nào?
a/ Hạch toán doanh thu, giá vốn hàng hóa khi xuất bán:
Nợ TK 131 (KH X) = 4.180.000
Có TK 5111 = 3.800.000
Có TK 3331 = 380.000
Đồng thời hạch toán giá vốn hàng xuất bán: Nợ TK 632/ Có TK 156 = 3.200.000
b/ hạch toán khoản giảm trừ doanh thu:
Nợ TK 521 = 90.909
Nợ TK 3331 = 9.091
Có TK 131 (KH X) = 100.000
4/ Căn cứ Chứng từ hạch toán:
Phần hành trên do kế toán bán hàng và công nợ phải thu thực hiện. Kế toán này căn cứ vào các chứng từ sau để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
- Giấy đề xuất hàng bán (Bộ phận kinh doanh đề nghị)
- Phương án kinh doanh (trước khi ký chương trình tặng voucher cho khách hàng)
- Công văn đăng ký sở Công thương về chương trình tặng voucher đã Sở công thương được chấp thuận
- Hợp đồng bán hàng, có điều khoản về chương trình tặng voucher / Chương trình tặng voucher đã công bố, niêm yết tại DN, áp dụng công khai và thống nhất với tất cả các khách hàng, kèm theo Báo giá
- Hóa đơn GTGT đúng thời điểm (theo quy định tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC)
- Biên bản giao nhận hàng hóa
- Phiếu xuất kho
- Chứng từ khác (nếu có như chứng nhận nguồn gốc, Giấy bảo hành sản phẩm….)

Chúc các Doanh nghiệp phát triển thịnh vượng, các Kế toán luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có thu nhập cao!

No comments: