Saturday, November 10, 2018

30 phút excel mỗi ngày Phần 2


Kỹ năng tin học là kỹ năng không thể thiếu của người làm văn phòng, đặc biệt kỹ năng excel rất quan trọng.

Trong chuỗi bài 30 PHÚT EXCEL MỖI NGÀY tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hành excel. Chúc các bạn học tốt!
https://www.youtube.com/watch?v=eWJUSodCxyg&list=PLxMGF0XQ6xkfsSQK9BjPpUsMrjqPn6F2-

Bài tập tự luyện 04


KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM 2018
Tên
Học Sinh
Môn Chính
Môn Phụ
ĐTB
Vị Thứ
Xếp Loại

Toán
Hoá
Sinh
Sử
Địa

Anh
9
4
4
7
4
10
Nguyệt
3
5
6
3
2
5
6
5
4
6
6
4
Châu
8
8
9
9
8
9
Thành
9
5
5
8
4
8
Vân
9
9
6
9
4
4
Trang
4
7
5
6
6
6
Vinh
10
9
9
10
8
9
Hoàng
7
4
1
2
2
5
Thuỷ
6
2
4
9
9
5
Yêu Cầu
Câu 1
Hãy tính ĐTB cho mỗi học sinh biết rằng ĐTB=Tổng Điểm / Tổng Hệ Số, trong đó :
 - Các Môn Chính có hệ số là 2
 - Các Môn Phụ có hệ số là 1
Câu 2
Hãy xếp Vị Thứ cho mỗi học sinh dựa vào ĐTB
Câu 3
Hãy Xếp Loại cho học sinh dựa vào các yêu cầu sau:
- Giỏi : ĐTB >=9 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 8
- Khá : ĐTB >=7 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 6
- TB : ĐTB >=5 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 4
- Yếu : Các trường hợp còn lại
Bài tập tự luyện 05
BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN
Khách
Hàng
Quốc
Tịch
Ngày
Đến
Ngày
Đi
Số
Ngày Ở
Loại
Phòng
Đơn
Giá
Thành
Tiền
Tiền
Giảm
Phải
Trả
Ngọc
VN
12/15/2018
12/30/2018

A
Jean
ANH
6/5/2018
7/6/2018

C
Rooney
Nhật
4/1/2018
4/30/2018

B
Thanh
VN
8/9/2018
10/13/2018

B
Madona
Mỹ
2/7/2018
2/15/2018

A
Hoa
VN
12/4/2018
12/30/2018

C
Jovani
6/2/2018
7/4/2018

C
Daniela
Hà Lan
9/7/2018
9/19/2018

B
Bacbara
Anh
1/31/2018
2/14/2018

A
Hải
VN
11/7/2018
12/9/2018

B

Yêu Cầu
Câu 1
Hãy tính Số Ngày Ở cho mỗi khách du lịch biết rằng Số Ngày Ở  =  Ngày Đi - Ngày Đến

Câu 2
Tính Đơn Giá cho mỗi Loại Phòng, biết rằng:
  - Loại PhòngA thì Đơn Giá50000
  - Loại PhòngB thì Đơn Giá30000
  - Loại PhòngC thì Đơn Giá20000
Câu 3
Tính Thành Tiền biết rằng Thành Tiền = Số Ngày Ở * Đơn Giá tiền phòng

Câu 4
Tính Tiền Giảm cho mỗi du khaïch biết rằng :
  - Nếu Ngày Đến Chủ NhậtSố Ngày Ở >=30 thì được giảm 10% Tiền Phòng

  - Nếu Số Ngày Ở >=25 thì được giảm 5% Tiền Phòng
  - Các trường hợp khác thì không giảm
Câu 5
Tính số tiền Phải Trả  = Thành Tiền - Tiền Giảm
Câu 6
Hoàn thành các thông tin sau (Thay các dấu ? bằng các công thức tính toán)
Kết Quả

a. Số khách du lịch có quốc tịch Việt Nam ?
?
b. Tỷ lệ % giữa khách du lịch Việt NamNước Ngoài ?
?
c. Tổng Số Ngày Ở của khách nước ngoài ?
?
d. Có bao nhiêu khách có tên bắt đầu là chữ H ?
?
e. Có bao nhiêu khách có bao nhiêu khách có Số Ngày Ở <= 10 ?
?
f. Số phòng loại C đã sử dụng là bao nhiêu?
?
g. Tỷ lệ % số tiền Phải Trả của khách VN so với khách Nước Ngoài là bao nhiêu ?
?

Câu 7
Hoàn thành Bảng Thống Kê sau:
Loại Phòng
Tổng Số
Ngày Ở
Tổng
Thành Tiền
Tổng Số
Tiền Giảm
Tổng Số Tiền
Phải Trả
A
B
C
Tổng Cộng

Bài tập tự luyện 06
KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Tên
Học Sinh
Lớp
Môn Kiểm Tra
Tổng
Điểm
Kết
Quả
Môn
Thi Lại
Học
Bổng
Toán
Hoá
Anh
12A1
2
10
1
Thảo
12A2
8
5
1
Việt
10A1
9
8
5
Lan
11A2
5
10
6
Thành
12C1
9
10
7
10D3
8
2
6
12B3
10
10
4
Chinh
10C1
9
2
7
Hoàng
10A1
2
7
2
Tùng
11B2
8
9
9
Yêu Cầu

Câu 1
Tính Tổng Điểm = Điểm Toán + Điểm + Điểm Hoá

Câu 2
Hãy tạo giá trị cho cột Kết Quả biết rằng:

 - Học sinh nào thi cả 3 môn có điểm>= 5 thì ghi "Đạt"

 - Học sinh nào có 2 môn thi điểm>= 5 thì ghi "Thi Lại"

 - Các trường hợp còn lại thì ghi "Hỏng"

Câu 3
Hãy tạo giá trị cho cột Thi Lại biết rằng:

 - Học sinh nào bị Thi Lại thì ghi tên môn thi lại đó (Tức là tên môn thi có điểm <5)

 - Các trường hợp còn lại thì để trống

Câu 4
Hãy tạo giá trị cho cột Học Bổng, biết rằng:

- Học sinh nào thi kiểm tra với Kết Quả "Đạt" và có Tổng Điểm cao nhất thì được nhận : 100000

- Các trường hợp còn lại thì không nhận học bổng.

Câu 5
Định dạng cột Học Bổng sao cho xuất hiện ký hiệu phân cách hàng ngàn và có ký hiệu tiền tệ là "Đồng"No comments: