Thursday, November 29, 2018

30 phút excel mỗi ngày - Phần 5: Hàm Rank, if, vlookup, right, and


Trong bài này chúng ta tiếp tục học hàm Vlookup, Hàm Right, Rank, If, and
https://www.youtube.com/watch?v=eWJUSodCxyg&list=PLxMGF0XQ6xkfsSQK9BjPpUsMrjqPn6F2-
Yêu cầu:
Câu 1: Hãy điền giá trị cho cột Tên Sản Phẩm trong Bảng Theo Dõi Tình Hình Sản Xuất dựa vào Mã Sản Phẩm và tra trong Bảng Tra Tên Sản Phẩm và Đơn Giá Lắp Ráp, biết rằng:
+ Trường hợp tra có Mã Sản Phẩm trong Bảng Tra thì lấy giá trị Tên Sản Phẩm tương ứng,
+ nếu không có thì quy vào loại KHÁC và lấy Tên Sản Phẩm là Bóng đèn đặc biệt.Câu 2: Tính Tiền Công Lắp Ráp = Số Lượng * Đơn Giá Lắp Ráp, trong đó Đơn Giá Lắp Ráp cho mỗi loại sản phẩm dựa vào Tên Sản Phẩm trong Bảng Theo Dõi Tình Hình Sản Xuất và tra trong Bảng Tra
Câu 3: Tính Tiền Thưởng cho mỗi nhân viên biết rằng :
+ Thưởng 100000 cho nhân viên nào có mức Tiền Công Lắp Ráp cao nhất
+ Các trường hợp còn lại thì không thưởng
Hướng dẫn
Câu 1: Tại ô C3 nhập công thức
IF(AND(RIGHT(B3,1)<>"c",RIGHT(B3,1)<>"H",RIGHT(B3,1)<>"t"),"Bóng đèn đặc biệt",VLOOKUP(B3,$B$13:$D$16,2,0))
Sau đó copy công thức vào các ô còn lại ở cột Tên sản phầm
Câu 2: Tại ô E3 nhập công thức D3*VLOOKUP(C3,$C$13:$D$16,2,0)
Sau đó copy công thức vào các ô còn lại của cột Tiền công lắp ráp
Câu 3: Tại ô F3 nhập công thức IF(RANK(E3,$E$3:$E$8)=1,100000,0)
Sau đó copy công thức vào các ô còn lại của cột Tiền thưởng

No comments: